Visiteuren

Broeder-visiteuren, in wier aanwezigheid wij ons altijd weer verheugen, worden vriendelijk verzocht zich minstens een week van te voren, als het een Open Loge betreft, aan te melden bij Br∴ Secretaris.

Mail: salomo309@gmail.com of anders telefonisch (zie contactpagina onder ORGANISATIE).