Visiteuren

Broeder-visiteuren, in wier aanwezigheid wij ons altijd weer verheugen, worden vriendelijk verzocht zich als het een Open Loge betreft, minstens enkele dagen van te voren aan te melden bij Br∴ Secretaris. Dat i.v.m. de voorbereiding van het feestmaal door de Hof & Keldermeester.

Mail: salomo309@gmail.com of anders telefonisch (zie contactpagina onder ORGANISATIE).