Bijeenkomsten

Op even dinsdagen van de maand, behalve in de vakantiemaanden in ons Logegebouw.
Aanvang 20:00u stipt, inloop vanaf 19:30u (tenzij anders vermeld).

In de zomer komen de leden in de vorm van “Over Zomeren” tussentijds ook op de even dinsdagavonden bij elkaar in de 7e graad, voor zover daar individueel de gelegenheid en de behoefte toe is. Vanaf 13 september 2022 starten de reguliere bijeenkomsten weer twee maal per maand. Indien wenselijk of noodzakelijk kunnen ook tussentijds bijeenkomsten plaatsvinden in het kader van andere activiteiten.

We zijn modern in onze openheid en gedachtewisseling en hechten aan de traditie bij de uitvoering van onze ritualen.
Loge Salomo telt een beperkt aantal leden (20) met zeer gevarieerde achtergronden.
Er is een grote onderlinge betrokkenheid en respect voor ieders inbreng en individuele ontwikkeling.

Loge Salomo is een vereniging en maakt deel uit van de Orde der Vrijmetselaren in Nederland. Ze is verbonden met de andere in Amersfoort gevestigde Loges, die ook gebruikmaken van hetzelfde Logegebouw aan de Persijnstraat 9.

Op zaterdag 10 en zondag 11 september 2022 is het ook De Dag(en) van de Vrijmetselarij.

Met het openstellen van ons Logegebouw tijdens deze Monumentendagen willen wij de gelegenheid bieden aan belangstellenden om onze loge te bezoeken. Dus voor hen die interesse tonen om zich te verdiepen in de Vrijmetselarij en daar wellicht vragen over hebben. Zoals waar de Vrijmetselarij voor staat. Wij zullen daar graag antwoord op geven. Er zal ter plekke ook informatiemateriaal beschikbaar zijn.

In het huisblad van de Vrijmetselarij zal een speciale editie voor belangstellenden worden uitgebracht.
Het thema daarvan is: ‘Het licht schijnt in de duisternis’.