Bijeenkomsten

Op even dinsdagen van de maand, behalve in de vakantiemaanden.
Aanvang 20:00u (tenzij anders vermeld).

We komen na de lock-down wegens de Corona-beperkingen weer twee maal per maand op dinsdagavond bijeen, in het centrum van Amersfoort, te beginnen op 8 februari 2022.


We zijn modern in onze openheid en gedachtewisseling en hechten aan de traditie bij de uitvoering van onze ritualen.
De Loge Salomo heeft een beperkt aantal leden met zeer gevarieerde achtergronden. Er is een grote onderlinge betrokkenheid en respect voor ieders inbreng en individuele ontwikkeling.

Loge Salomo is een vereniging en maakt deel uit van de Orde der Vrijmetselaren in Nederland. Wij zijn verbonden met de andere in Amersfoort gevestigde Loges.