Lid worden

Het lidmaatschap staat open voor vrije mannen van goede naam en die 18 jaar of ouder zijn. “Vrij’ betekende oorspronkelijk vrij geboren, geen slaaf of lijfeigene; tegenwoordig wordt er ook onder verstaan ‘vrij van dogma’s en vooroordelen’
‘Van goede naam’ spreekt voor zich: een vrijmetselaar moet een goede reputatie hebben.
Daarom wordt de lijst met kandidaten in alle loges in Nederland voorgelezen, zodat ieder lid dat iets ten voor- of ten nadele van de kandidaat weet, dit op passende wijze kan melden.

Iedereen kan zich aanmelden. De vrijmetselarij doet niet aan ledenwerving. Je hoeft ook niet te worden gevraagd. Na een aanmelding volgt een uitgebreide procedure, waarin de kandidaat in verschillende gesprekken vertelt over zijn achtergrond en reden van zijn aanmelding. Tevens zal hem gevraagd worden een levensbeschrijving op te stellen.
De kandidaat ontvangt tijdens deze procedure veel informatie. Hij kan echter nog geen loge avonden bijwonen.

Inwijding.

Na afronding van de procedure volgt, middels een rituaal in de tempel, de inwijding tot leerling-vrijmetselaar. Zonder veel moeite kun je dit rituaal op internet vinden. Wij zeggen; niet doen. De verrassing is er dan af. Het is veel mooier en indrukwekkender dit rituaal zonder voorkennis te ondergaan.

Het is gebruikelijk dat men 1 jaar leerling is. Gedurende die tijd kun je kennismaken met de loge, de broeders en de vrijmetselarij. Er zal regelmatig instructie worden gegeven en ook staat het begeleid bezoeken van andere loges op het programma.
Er wordt wel verwacht dat de leerling ook zelf kennis verwerft. Het deelnemen aan de werkzaamheden van de loge is van groot belang.

Wat volgt.

Normaliter volgt na dat eerste jaar de bevordering tot gezel-vrijmetselaar. Weer een jaar later volgt de verheffing tot meester-vrijmetselaar. Ook daarna gaat het ‘leerproces’ het zoeken, leren en werken aan zichzelf gewoon door. Wij zeggen: ‘Elke vrijmetselaar blijft altijd een leerling.’

Kosten lidmaatschap (geldig vanaf 2023).

De jaarlijks te betalen contributie bij Loge Salomo bedraagt vanaf 2023 € 335,=
De bijdrage voor deelname aan een gezamenlijke broedermaal is € 12,50.
Deelname aan excursies, bezoek aan zusterloges zijn voor eigen kosten.
Tijdens een Open Loge wordt gecollecteerd voor een goed doel.

Ter afronding; de leden van loge Salomo dragen bij een “Open Loge” verplicht een zwart rokkostuum met zwart vest, een wit rokoverhemd met witte strik, witte handschoenen, zwarte sokken en zwarte, bij voorkeur gelakte, schoenen. Omdat die outfit i.h.a. minimaal 4 tot zelfs wel 6 maal per jaar gedragen zal worden, is dit een noodzakelijke aanschaf.

Quote:
Vriendschap is als een boom waaronder je kunt schuilen.