Openbare evenementen

Af en toe zetten wij onze deur open voor geïnteresseerden.


Zie: www.kennismakingmetdevrijmetselarij.nl

Op dit ogenblik zijn er geen nieuwe openbare bijeenkomsten gepland.