Arbeidstafel

De Arbeidstafel is een kalender van bijeenkomsten van loge Salomo. Deze bijeenkomsten zijn alleen voor vrijmetselaren, tenzij anders is vermeld.

Quote om over na te denken:

Een echte vriend is iemand die je mislukkingen over het hoofd ziet en je succes tolereert.

Doug Larson.