Arbeidstafel

De Arbeidstafel is een kalender van bijeenkomsten van loge Salomo. Deze bijeenkomsten zijn alleen voor vrijmetselaren, tenzij anders is vermeld. De Arbeidstafel staat op de webpagina “Alleen voor leden Salomo”.

Quote om over na te denken:

Een echte vriend is iemand die je mislukkingen over het hoofd ziet en je succes tolereert.

Doug Larson.