Quotes van de dag

Voorgaande quotes, leuk om die (nog) een keer te lezen!

Quote van de dag 17-11-2021
Leeftijd is een zeer hoge prijs om volwassenheid mee te betalen.

Quote van de dag 18-11-2021
Om één te zijn, verenigd te zijn is groots.
Maar het respecteren van het recht om anders te zijn is misschien wel groter.
HBG

Quote van de dag 24-11-2021
Ik geloof niet in een collectieve schuld, maar ik geloof wel in een collectieve verantwoordelijkheid.
Audry Hepburn

Quote van de dag 25-11-2021
Het vinden van een fout is eenvoudig, die te verbeteren kan knap lastig zijn.

Quote van de dag 27-11-2021
Leeftijd is een zeer hoge prijs om volwassenheid mee te betalen.
Tom Stoppard

Quote van de dag 28-11-2021
Probeer nooit een vrouw te imponeren, want als je dat doet, verwacht ze van je dat je die standaard de rest
van je leven volhoudt.
W.C. Fields.

Quote van de dag 29-11-2022
‘Rijkdom bestaat niet in het bezitten van schatten, maar in het gebruik ervan.’
Napoleon Bonaparte.

Quote van de dag 1-12-2022
‘Een man reist de hele wereld over in een zoektocht naar wat hij nodig heeft en keert huiswaarts om het daar te vinden.’

Quote van de dag 3-12-2022
‘ Vooruitgang is onmogelijk zonder verandering, en zij die hun gedachten niet
kunnen veranderen zijn niet in staat om ook maar iets te veranderen.’
George Bernard Shaw.

Quote van de dag 5-12-2022
‘Vrijheid is het recht om mensen iets te vertellen dat ze niet willen horen.’
George Orwell.

Quote van de dag 14-12-2022
People seldom do what they believe in,
they do what is convenient, then repent.
Bob Dylan.

Quote van de dag 14-12-2022
‘It’s not what you look at that matters, it’s what you see.’
Henry David Thoreau.

Quote van de dag 16-12-2022
‘Gewoonte is de kraamkamer van fouten’
Victor Hugo.

Quote van de dag 23-12-2022
‘Van alle bezittingen is een vriend de meest waardevolle.’
Herodotus.

Quote van de dag 24-12-2022
‘Kerstmis is balsem voor onze zielen. Het beweegt ons aan anderen te denken
en stuurt onze gedachten naar ‘geven’.
B.C. Forbes.

Quote van de dag 25-12-2022
Dieet voor na de kerstdagen….
Na de kerstdagen
volg ik een licht dieet.
Ik eet bij daglicht
bij kunstlicht en kaarslicht
en soms zelfs bij het licht
van de koelkast.
Bert Bijl

Quote van de dag 28-12-2022
‘Om een te zijn, verenigd te zijn is iets groots,
maar het respecteren van het recht om anders te zijn is misschien wel veel groter.’

Quote van de dag 29-12-2022
‘Ware vriendschap is als een goede gezondheid, de waarde ervan wordt pas onderkend,
als die verloren is gegaan.’
Charles Caleb Colton.

Quote van de dag 5-01-2022
‘Om echt van dienst te zijn moet je iets toevoegen dat niet met geld te koop is of te meten is,
en dat is oprechtheid en integriteit.’
Douglas Adams.

Quote van de dag 6-01-2022
‘Het is moeilijk om dwazen te bevrijden van de ketenen die ze vereren.’
Voltaire.

Quote van de dag 7-01-2022
‘Ambitie is een droom met een V8 motorblok.’
Elvis Presley.

Quote van de dag 10-01-2022
‘Vooruitgang is onmogelijk zonder verandering, en zij die niet in staat zijn hun denken te veranderen zullen nooit iets veranderen.’
Bernard Shaw.

Quote van 11-01-2022
‘Ik heb geen vriend nodig die verandert als ik verander en die knikt als ik knik; mijn schaduw doet dat veel beter.’
Plutarch.

Quote van de dag 15-01-2022
Als fatsoen de norm is, kunnen andere deugden als integriteit, eerlijkheid, medeleven,
vriendelijkheid en vertrouwen gedijen.
Raja Krishnamoorthi.

Quote van de dag 16-01-2022
‘Het voorrecht van absurditeit; waaraan geen enkel levend wezen
onderworpen is dan alleen de mens.’
Thomas Hobbes.

Quote van de dag 17-01-2022
‘Vertel me en ik zal vergeten. Leer me en ik zal herinneren. Betrek me en ik zal leren.
Benjamin Franklin.

Quote van de dag 19-01-2022
‘Wat je bent is waar je genoegen mee neemt, weet je.’
Janis Joplin.

Quote van de dag 20-01-2022
“Een echte vriend is iemand die je mislukkingen over het hoofd ziet en je succes tolereert.”
Doug Larson.

Quote van de dag 22-01-2022
“Alleen omdat niemand klaagt, wil nog niet zeggen dat alle parachutes perfect zijn.”
Benny Hill.

Quote van de dag 24 -01-2022
“Het lege vat maakt het luidste geluid.”
Plato.

Quote van de dag 25-01-2022
“Wanneer je je vrienden kiest, doe je zelf dan niet te kort door persoonlijkheid boven karakter te stellen.”
W. Somerset Maugham.