Quotes van de dag

Voorgaande quotes, leuk om die (nog) een keer te lezen!

Quote van de dag 17-11-2021
“Leeftijd is een zeer hoge prijs om volwassenheid mee te betalen.”

Quote van de dag 18-11-2021
“Om één te zijn, verenigd te zijn is groots.
Maar het respecteren van het recht om anders te zijn is misschien wel groter.”
HBG

Quote van de dag 24-11-2021
“Ik geloof niet in een collectieve schuld, maar ik geloof wel in een collectieve verantwoordelijkheid.”
Audry Hepburn

Quote van de dag 25-11-2021
“Het vinden van een fout is eenvoudig, die te verbeteren kan knap lastig zijn.”

Quote van de dag 27-11-2021
“Leeftijd is een zeer hoge prijs om volwassenheid mee te betalen.”
Tom Stoppard

Quote van de dag 28-11-2021
“Probeer nooit een vrouw te imponeren, want als je dat doet, verwacht ze van je dat je die standaard de rest
van je leven volhoudt.”
W.C. Fields.

Quote van de dag 29-11-2021
“Rijkdom bestaat niet in het bezitten van schatten, maar in het gebruik ervan.”
Napoleon Bonaparte.

Quote van de dag 1-12-2021
“Een man reist de hele wereld over in een zoektocht naar wat hij nodig heeft en keert huiswaarts om het daar te vinden.”

Quote van de dag 3-12-2021
“Vooruitgang is onmogelijk zonder verandering, en zij die hun gedachten niet
kunnen veranderen zijn niet in staat om ook maar iets te veranderen.”
George Bernard Shaw.

Quote van de dag 5-12-2021
“Vrijheid is het recht om mensen iets te vertellen dat ze niet willen horen.”
George Orwell.

Quote van de dag 14-12-2021
“People seldom do what they believe in, they do what is convenient, then repent.”
Bob Dylan.

Quote van de dag 14-12-2021
“It’s not what you look at that matters, it’s what you see.”
Henry David Thoreau.

Quote van de dag 16-12-2021
“Gewoonte is de kraamkamer van fouten”
Victor Hugo.

Quote van de dag 23-12-2021
“Van alle bezittingen is een vriend de meest waardevolle.”
Herodotus.

Quote van de dag 24-12-2021
“Kerstmis is balsem voor onze zielen. Het beweegt ons aan anderen te denken
en stuurt onze gedachten naar ‘geven.”
B.C. Forbes.

Quote van de dag 25-12-2021
“Dieet voor na de kerstdagen….
Na de kerstdagen
volg ik een licht dieet.
Ik eet bij daglicht
bij kunstlicht en kaarslicht
en soms zelfs bij het licht
van de koelkast.”
Bert Bijl

Quote van de dag 28-12-2021
“Om een te zijn, verenigd te zijn is iets groots,
maar het respecteren van het recht om anders te zijn is misschien wel veel groter.”

Quote van de dag 29-12-2021
“Ware vriendschap is als een goede gezondheid, de waarde ervan wordt pas onderkend,
als die verloren is gegaan.”
Charles Caleb Colton.

Quote van de dag 5-01-2022
“Om echt van dienst te zijn moet je iets toevoegen dat niet met geld te koop is of te meten is,
en dat is oprechtheid en integriteit.”
Douglas Adams.

Quote van de dag 6-01-2022
“Het is moeilijk om dwazen te bevrijden van de ketenen die ze vereren.”
Voltaire.

Quote van de dag 7-01-2022
“Ambitie is een droom met een V8 motorblok.”
Elvis Presley.

Quote van de dag 10-01-2022
“Vooruitgang is onmogelijk zonder verandering, en zij die niet in staat zijn hun denken te veranderen zullen nooit iets veranderen.”
Bernard Shaw.

Quote van 11-01-2022
“Ik heb geen vriend nodig die verandert als ik verander en die knikt als ik knik; mijn schaduw doet dat veel beter.”
Plutarch.

Quote van de dag 15-01-2022
“Als fatsoen de norm is, kunnen andere deugden als integriteit, eerlijkheid, medeleven, vriendelijkheid en vertrouwen gedijen.”
Raja Krishnamoorthi.

Quote van de dag 16-01-2022
“Het voorrecht van absurditeit; waaraan geen enkel levend wezen onderworpen is dan alleen de mens.”
Thomas Hobbes.

Quote van de dag 17-01-2022
“Vertel me en ik zal vergeten. Leer me en ik zal herinneren. Betrek me en ik zal leren.”
Benjamin Franklin.

Quote van de dag 19-01-2022
“Wat je bent is waar je genoegen mee neemt, weet je.”
Janis Joplin.

Quote van de dag 20-01-2022
“Een echte vriend is iemand die je mislukkingen over het hoofd ziet en je succes tolereert.”
Doug Larson.

Quote van de dag 22-01-2022
“Alleen omdat niemand klaagt, wil nog niet zeggen dat alle parachutes perfect zijn.”
Benny Hill.

Quote van de dag 24-01-2022
“Het lege vat maakt het luidste geluid.”
Plato.

Quote van de dag 25-01-2022
“Wanneer je je vrienden kiest, doe je zelf dan niet te kort door persoonlijkheid boven karakter te stellen.”
W. Somerset Maugham.

Quote van de dag 26-01-2022
“We trekken ons niet terug, we gaan vooruit in een andere richting.”
Douglas McArthur.

Quote van de dag 27-01-2022
“Ik kan niet terug naar gisteren – omdat ik toen een ander mens was.”
Lewis Caroll.

Quote van de dag 28-01-2022
“Luisteren stelt je in staat om door een ander persoon veranderd te worden.”
Alan Alda.

30-01-2022
“Karakter is veel gemakkelijker te behouden dan te herstellen.”
Thomas Paine.

02-02-2022
“Ik heb een vriend die leeuwentemmer is. Hij was vroeger onderwijzer tot hij zijn zenuwen verloor.”
Auteur onbekend

04-02-2022
“Als je ouder wordt gebeuren er drie dingen.
De eerste is dat je geheugen verdwijnt, …..die andere twee kan ik me niet herinneren.’”
Norman Wisdom.

06-02-2022
“I have in sincerely pledged myself to your service, as so many of you are pledged to mine.
Throughout all my life and with all my heart I shall strive to be worthy of your trust.”
Queen Elisabeth II

07-02-2022
“De beleefdheid die met geld kan worden gekocht, is zelden bedoeld voor degenen die het niet hebben.”
Charles Dickens.

09-02-2022
“Je kan er niets aan doen om ouder te worden, maar dat is geen reden om je oud te voelen.”
George Burns.

11-02-2022
“Jouw grammatica is een weerspiegeling van je imago. Goed of slecht, je hebt indruk gemaakt.
En zoals bij alle impressies heb jij daarover de volledige controle.”
Jeffrey Gitomer.

18-02-2022
“Het zijn niet de verschillen die ons van elkaar scheiden.
Het is ons onvermogen die verschillen te herkennen, te accepteren en te vieren.”
Audre Lorde.

19-02-2022
“De optimist denkt dat dit het beste van alle werelden is.
De pessimist vreest dat het waar is,”
J. Robert Oppenheimer.

21-02-2022
“De enige reden waarom ik het joggen weer zou oppakken is dat ik dan eindelijk weer zwaar hijgen zou kunnen horen.”
Erna Bombeck.

22-02-2022
“Alle mooie gevoelens in de wereld wegen minder dan een enkele mooie daad.”
James Russell Lowell.

24-02-2022
“An appeaser is one who feeds a crocodile, hoping it will eat him last.”
Winston Churchill.

26-02-2022
“Initiative is doing the right thing without being told.”
Victor Hugo

27-02-2022
“De mens is slechts een soort ongedierte dat zijn eigen valstrik zet, voorziet van aas en er dan zelf in stapt.”
John Steinbeck.

02-03-2022
“The C student starts a restaurant.
The A student writes restaurant reviews.”
P.J. O’Rourke.

04-03-2022
“How to drive a guy crazy: send him a message by email and on top put ‘Page 2′.”
Henny Youngman.

06-03-2022
“Uitstellen is de kunst om gisteren bij te blijven.”
Don Marquis.

07-03-2022
In deze gevaarlijke en onzekere tijden, zijn de volgende woorden van Bro. Kipling meer dan ooit aangrijpend:
“In times of war and not before
God and the soldier we adore.
But in times of peace and all things righted
God is forgotten and the soldier slighted.”

10-03-2022
“The reward for work well done is the opportunity to do more.”
Jonas Salk.

13-03-2022
“Leiderschap is de capaciteit om visie te vertalen naar realiteit.”

15-03-2022
“Slechts twee dingen zijn oneindig, het universum en de menselijke domheid en van de eerste ben ik niet zeker.”
Albert Einstein.

16-03-2022
“Problemen worden opgelost door hun oorzaak onder ogen te zien.”
Vernon Howard.

17-03-2022
“Peace is not the absence of conflict, it is the ability to handle conflict by peaceful means.”
Ronald Reagan.

18-03-2022
“A warm smile is the universal language of kindness.”
William Arthur Ward.

21-03-2022
“Live your live and forget your age!”
Jean Paul.

22-03-2022
“Anger is a killing thing: it kills te man who angers, tot each rage leaves him less than he had been before –
it takes something from him.”
Louis L’Amour.

26-03-2022
“Life is partly what we make it, and partly what it is made by the friends we choose.”
Tennessee Williams

27-03-2022
“Reject your sense of injury and the injury itself disappears”.
Marcus Aurelius

28-03-2022
“I believe firmly that in making ethical decisions, man has the prerogative of true freedom of choice.”
Carliss Lamont.

29-03-2022
“You must change in order to survive.”
Pearl Bailey

31-03-2022
“Content is a word unknown to life; it is also a word unknown to man.”
John Fowles

03-04-2022
“Never confuse the size of your paycheck with the size of your talent.”
Marlon Brando

04-04-2022
“Prejudice is a burden that confuses the past, threatens the future and renders the present inaccessible.”
Maya Angelou

08-04-2022
“There are no strangers here; only friends you haven’t yet met.”
William Butler Yeats

09-04-2022
“Morality may consist solely in the courage of making a choice.”
Leon Blum

10-04-2022
“A gentle word, a kind look, and a good-natured smile can work wonders and accomplish miracles.”
William Hazlitt

11-04-2022
“First-rate people hire first-rate people; second-rate people hire third-rate people.”
Leo Rosten

12-04-2022
“Children should learn that reading is a pleasure, not just something that teachers make you do at school.”
Beverly Cleary

13-04-2022
“I believe that every human mind feels pleasure in doing good to another.”
Thomas Jefferson

23-04-2022
“Het is het kenmerk van een ontwikkelde geest om een gedachte te kunnen koesteren zonder deze te accepteren.”
Aristoteles

24-04-2022
“I am simple, complex, generous, selfish, unattractive, beautiful, lazy, and driven.”
Barbra Streisand

26-04-2022
“If you spend your whole life waiting for the storm, you’ll never enjoy the sunshine.”
Morris West

27-04-2022
“The wise man must remember that while he is a descendant of the past, he is a parent of the future.”
Herbert Spencer

29-04-2022
“There are two kinds of worries – those you can do something about and those you can’t.
Don’t spend any time on the latter.”
Duke Ellington

02-05-2022
“Het is veel belangrijker tevreden te zijn met wat je hebt dan om meer te krijgen van wat je wilt.”
Yuval Harari.

07-05-2022
“Children need models rather than critics.”
Joseph Joubert.

09-05-2022
“Always be a little kinder than necessary.”
James.B. Barrie

10-05-2022
“If you change the way you look at things, the things you look at, will change.”
Wayne Dyer.

11-05-2022
“There is nothing noble in being superior to your fellow men.
True nobility lies in being superior to your former self.”
Ernest Hemmingway.

22-05-2022
“How can people change their minds about us if they don’t know who we are?”
Harvey Milk.

23-05-2022
“Men, for the sake of getting a living, forget not to live.”
Margaret Fuller.

30-05-2022
“When you arise in the morning, think of what a precious privilege it is to be alive, to breath, to think, to enjoy, to love.”
Marcus Aurelius.

11-06-2022
“Wees altijd een ‘eerste klas’ versie van jezelf, in plaats van een ‘tweede klas’ versie van iemand anders.”
Judy Garland.

12-06-2022
“Aan het eind van ons leven is het niet interessant hoeveel geld we hebben verdiend,
wat voor een huis we bezaten of welk merk en type auto we reden.
Aan het eind van het leven tellen alleen de momenten waarop we gelukkig waren.”

20-06-2022
“Courage is resistance of fear, mastery of fear, not absence of fear.”
Mark Twain.

30-06-2022
“Talkers are usually more articulate than doers, since talk is their specialty.”
Thomas Sowell.

04-07-2022
“Klasse probeert zichzelf nooit op te bouwen door anderen af te breken.
De klasse is er al en je hoeft er niet naar te streven om er beter uit te zien door anderen te onderdrukken.”
Ann Landers.

12-07-2022
“Integrity is the essence of everything succesful.”
Unknown

15-07-2022
“A neurotic is a man who builds a castle in the air. A psychotic is a man who lives in it.
A psychiatrist is the man who collects the rent.”
Jerome Lawrence.

16-07-2022
“History is littered with wars everybody knew would never happen.”
Enoch Powell.

21-07-2022
“There is nothing noble in being superior to your fellowmen. True nobility lies in being superior to your former self.”
Ernest Hemmingway.

23-07-2022
“Never confuse a single defeat with a final defeat.”
F. Scott Fitzgerald.

“Don’t find fault, find a remedy.”
Henry Ford.

“Water en lucht, de twee essentiële vloeistoffen waarvan al het leven afhankelijk is, zijn verworden tot globale vuilnisbakken.”
Jacques Cousteau.

“Rhetoric is the art of ruling the minds of men.”
Plato.

“Quality is never an accident. It is always the result of intelligent effort.”
John Ruskin.

“In de natuur kennen we geen beloningen of bestraffingen, er zijn slechts consequenties.”
Robert Green Ingersoll.

“De wet en het recht is business geworden. Gezondheidszorg is business geworden en
ongelukkigerwijze is politiek ook business geworden.
Dat ondermijnt de samenleving.”
George Soros.

“Loneliness expresses the pain of being alone and solitude expresses the glory of being alone.”
Paul Tillich.

“Talk sense to a fool and he calls you foolish.”

“You can give without loving, but you can never love without giving.”
Robert Louis Stevenson.

“Business? It’s quite simple; It’s other peoples money.”
Alexander Dumas.

“Nothing is so strong as gentleness, nothing is so gentle as real strength.”
Saint Francis de Sales

“Rumors are carried by haters,
spread by fools,
and accepted by idiots.”

“Anyone who doesn’t take truth seriously in small matters cannot be trusted in large ones either.”
Albert Einstein.

“We onthouden geen dagen, we onthouden gebeurtenissen.”
Cesare Pavese.

“Je handelingen, en alleen je handelingen bepalen wat je waard bent.”
Evelyn Waugh.“

“You’re only here for a short visit. Don’t hurry, don’t worry.
And be sure to smell the flowers along the way.”
Walter Hage
Vrij vertaald:
“Je bent hier op aarde voor slechts een kort verblijf. Haast je niet en maak je niet onnodig zorgen. En vergeet vooral niet de bloemengeur langs je pad op te snuiven.”

“Er is op de wereld onvoldoende voor onze begeerte, maar wel voldoende voor onze behoefte.”
M. Gandhi.

“The way prices are rising, the good old days are last week.”
Les Dawson.

“Yesterday is not ours to recover, but tomorrow is ours to win or lose.”
Lyndon B Johnson.

“It’s all to do with the training, you can do a lot if you’re properly trained.”
Queen Elizabeth II

“There are three classes of men: Lovers of wisdom, lovers of honour, and lovers of gain.”
Plato.

“Waar kan een man trots op zijn, als hij niet eens trots is op zijn vrienden?”
Robert Lewis Stevenson.

“Gratitude is the sign of noble souls.”
Aesop.

“Leadership is the art of getting someone else to do something you want done
because he wants to do it.”
Dwight D. Eisenhower.

“There is nothing noble in being superior to your fellow men.
True nobility lies in being superior to your former self.”
Ernest Hemmingway.

“Every man has his secret sorrows which the world knows not,
and often we call a man cold when he is only sad.”
Henry Wadsworth Longfellow.

“The way to gain a good reputation is to endeavour to be what you desire to appear”
Socrates.

“True friendship multiplies the good in life and devides it’s evils.
Strive to have friends, for life without friends is like life on a
desert island…..
To find one real friend in a lifetime is good fortune;
to keep him is a blessing.
Baltasar Gracian.

“Het is goed om zo nu en dan even te pauzeren in het najagen van geluk en gewoon gelukkig te zijn.”
Guillaume Apolinaire

“Reflect upon your present blessings of which every man has many,
not on your past misfortunes, of which all man have some.”
Charles Dickens.

“I think it’s important to hold a mirror up to society and yourself.”
Ricky Gervais

“It is Music that washes away from the soul the dust of everyday life.”
Bert Bijl.

“Friendship is a sheltering tree.”
Samuel Tailer Coleridge.

“Some painters transform the sun into a yellow spot,
and others transform a yellow spot into the sun”.
Pablo Picasso.

“Good humor is the health of the soul, sadness is poison”.
Philip Stanhope.
Vrij vertaald: “Goede humor geneest je ziel, droefheid werkt als vergif.”

“Manners er a sensitive awareness of the feelings of others.
If you have that awareness, you have good manners, no matter what fork you use”.
Emily Post.

“De zon schijnt altijd, alleen zien we die niet altijd.
Geluk ligt overal klaar, alleen zien we dat niet altijd.”

“Met licht verjaag je de duisternis; het omgekeerde geldt niet.”