Jaarverslag van Loge Salomo van het jaar 2020.

Activiteiten:

Het jaar 2020 ging voor onze Loge voortvarend van start met de Nieuwjaarsreceptie met Dames op 3 januari.

Op 14 januari een Meester Vergadering, gevolgd door een Comparitie met een Bwst ∴ .

Op 28 januari en 11 februari hebben we 2 Bbr∴ verheven tijdens twee Open Loges met broedermaal.

25 februari startten we om 19:00 uur met een bestuursvergadering, voorafgaand aan een Logebijeenkomst met een Bwst ∴

10 maart was een Metselavond over de Proeve van het nieuwe Ll∴ Rituaal.

Hierna gingen de beperkingen als gevolg van Corona in.

Op 30 maart werden twee Watsapp groepen voor onze leden ingesteld,

de formele Loge Salomo 309 app en een informele 7e graad app.

31 maart hielden we de eerste proeve van een Loge bijeenkomst met behulp van Zoom.

14 april was de eerste officiële Zoom bijeenkomst van Loge Salomo en op

28 april de eerste Zoom Comparitie, waarbij de Zoom verbinding helaas na drie kwartier wegviel.

Op 5 en 12 mei experimenteerden we met verschillende digitale verbindingen, tenslotte

besloten wij tot een Pro Zoom abonnement, samen met Loge Jacob van Campen.

26 mei vond een digitale Comparitie plaats met een Bwst∴

2 juni vond een bestuursvergadering plaats in de Voorhof van het Logegebouw.

Op 9 juni een Comparitie via Zoom met een Gezellen Bwst∴

11 juni vierden we onze Zomer St. Jan tijdens een Veldloge in de tuin van onze Br∴ 2e opziener, waarbij we startten met een ALV om de wijzigingen in het Bestuur te bekrachtigen en eindigden met een informeel Broedermaal en een BBQ.

Tijdens het Zomerreces kwamen we twee maal bijeen voor een BBQ,

op 4 juli en op 13 augustus steeds bij een Br∴ thuis.

8 september kwam het bestuur bijeen ter voorbereiding en op

22 september vierden we de Opening van ons Werkjaar in het Logegebouw, gevolgd door een broedermaal.

13 oktober was een Comparitie met een Bwst∴ van Br∴ Redenaar, in het logegebouw met daarbij een experimentele Zoom verbinding.

Vervolgens gingen opnieuw Corona beperkingen in en volgden we het dringend advies om niet meer fysiek bijeen te komen.

27 oktober en op 10 en 24 november vonden 3 logeavonden via Zoom plaats met Bwst ∴ van de 3 Bbr∴ .

Op 8 december kwamen we weer bijeen in het Logegebouw voor een Muzikaal Bwst∴ van een Br∴ n.a.v. 75 jaar bevrijding.

Het op 22 december geplande Winter St. Jan in het logegebouw kon door de Stringente Lock Down helaas geen doorgang vinden. In plaats daarvan hielden we een informele Zoom bijeenkomst.

Samenvatting activiteiten:

3 Bijeenkomsten in de werkplaats, 2 Verheffingen en Opening Werkjaar.
1 Veldloge, het zomer St. Jan
9 Bouwstukken opgeleverd
1 Metselavond
1 Meester vergadering
3 Bestuursvergaderingen
2 ALV vergaderingen
3 Bijeenkomsten met Dames, de Nieuwjaarsreceptie en 2 BBQ’s.

Financiële paragraaf

Het jaar 2020 is financieel goed afgesloten met een positief resultaat van € 228,-.

Met 16 leden, 11 betalende buitenleden, € 183,- aan giften en een bijdrage van de leden aan de BBQ ad € 195,-, bedroegen de totale inkomsten dit jaar € 6086,-.

De jaarlijkse voornaamste kosten zijn de afdracht aan de SLA ad € 1920,-, de afdracht aan het hoofdbestuur
ad € 2032,- en de verzekeringen ad € 181,-.

Daarnaast is er dit jaar voor zowel het 10-jarig jubileum als voor de website, elk € 500,- gereserveerd.
Dit zijn kosten maar geen uitgaven en drukken daarmee het positieve resultaat met € 1.000,-.

Het banksaldo bij de SNS-bank bedroeg per 31-12-2020 € 8.776,99 positief. Met de huidige bijdragen van de leden en buitenleden, met de huidige kostenstructuur en ruime reservering, is de financiële positie vooralsnog vol te houden.